När föräldrarna hänger på arbetsplatsen

– Mohammed

– Hugo

Facket vågar inte ens prata om arbetstidsförkortning

– Henrik

– Fredrik A

Sätt på er rouge, det piggar upp, sa chefen

– Emma