Bạn có muốn kể công việc của bạn không?

Bạn có muốn kể công việc của bạn không?

Vào cuối tháng mười Blog công dân mở.

Đây sẽ là Blog công dân đầu tiên ở Thụy điển 🇸🇪, nơi tất cả công dân được chào đón để viết về công việc của họ. Bạn có thể làm chứng và kể công việc hằng ngày của bạn để người khác tìm hiểu cảm giác của bạn nơi bạn làm.

Chúng tôi muốn nghe bạn đến từ Việt Nam 🇻🇳 và công việc của bạn làm móng tay 💅 .
Trong thực tế của bạn không được người dân Thụy điển biết đến và điều quan trọng là họ được biết cảm giác của bạn thế nào.

Chúng tôi bắt đầu dự án này là những nhà báo và chúng tôi không có bất kỳ mối quan hệ nào với các công ty hoặc các đang chính trị nào khác.

– Trên Blog công dân này bạn có thể viết thường xuyên như bạn muốn, một cuốn nhật ký 📔 về cảm giác của bạn nơi bạn làm việc. Ví dụ: Bạn làm bao nhiêu giờ. Tiền lương của bạn được bao nhiêu? Sếp của bạn nói gì. Khách hàng đối xử với bạn thế nào. Nếu bạn bị đau trong cơ thể hoặc mệt mỏi. Những gì bạn thích công việc ở Thụy Điển. Và những điều thú vị xảy ra tại nơi bạn làm.

– Bạn không cần phải viết tên thật của bạn hoặc nơi bạn làm việc. Bạn có thể tìm một tên khác. Trên hình ảnh hồ sơ của bạn, bạn có thể có khuôn mặt riêng của bạn hoặc một hình ảnh tạo thành một cái gì khác. Chúng tôi sẽ KHÔNG BAO GIỜ tiết lộ cho sếp của bạn hoặc khách hàng rằng đó là bạn đã viết.

– Thật không may, bạn không được trả tiền để viết trên Blog này. Bạn có thể viết mỗi ngày hoặc một lần trong năm. Điều quan trọng là tiếng nói của bạn được nghe thấy.

– Nếu bạn không biết tiếng Thụy điển, bạn có thể viết bằng tiếng Việt và sau đó chúng tôi đưa ra các văn bằng hai ngôn ngữ.

– Sau khi bạn viết xong, chỉ cần gửi đến arbetarbloggen@mail.com

– Hãy liên hệ với chúng tôi nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào. Và xin vui lòng giới thiệu về Blog công dân này cho những người khác muốn viết.
Đã đến lúc chúng ta biết thực tế của bạn với tư cách là một công dân ở Thụy điển 🇸🇪