Jag vägrar se mina resenärer som kunder Filip H, Tågvärd

Jag tillhör dem som kan fascineras av enskilda ordval och dess innebörder. Om detta kan man givetvis ha olika uppfattningar, men det går inte att bortse från språkets makt och möjligheter. Just nu tänker jag på ett specifikt ord som sedan 1980-talet tydligt avspeglar en ideologisk förskjutning i hur man ser på invånare i relation till offentliga funktioner: ”kund”.

Mäktig känsla att bära fanan på 1 maj

– Hugo


Trots coronakommissionens rapport har inget hänt inom äldrevården

– Erling Bronsberg

Vi på Samhall blir alltid bortglömda

– Svenne