När chefen inte är på kontoret Filip H, Tågvärd

På min stationeringsort (dvs den tågstation där mitt pass börjar och slutar) har vi två gruppchefer: en för lokförare, en för tågvärdar. Dessa två är yrkesverksamma inte bara på min ort, utan även tre-fyra andra orter. Varje vecka skickar de ut sitt schema till oss anställda, där de återger var de kommer att befinna sig under nästa vecka.

– Albert

Lokalvårdare i vapenindustrin

– Pablo

Fikarummet på flyktingboendet

– Rodolfo

– Filip H