– Hugo

Vi pratar om insamlingar till folk i krig

– Stevan

– Filip H

Att jag älskar mitt jobb är min stora sorg

– Matilda

Hur många nedskärningar innan vi lärare ger upp?

– Cecilia Persson