– Rodolfo

– Hugo

– Einar

– Freddy

När föräldrarna hänger på arbetsplatsen

– Mohammed