Bloggare: Hugo,
Lagerarbetare

Jag känner mig alienerad även i facket

– Hugo


Mobbing på jobbet

– Hugo

Den bästa kämpen är den vars gräns är nådd

– Hugo