Trots coronakommissionens rapport har inget hänt inom äldrevården

– Erling Bronsberg

Vi på Samhall jobbar för två och får lön för en

– Svenne

– Stevan

En efter en går vi lärare in i väggen

– Cecilia Persson