En efter en går vi lärare in i väggen Cecilia Persson, Lärare

Jag har gått in i den berömda väggen som lärare på en grundskola i Malmö. Det gör vi en efter en. Antingen blir det sjukskrivning för utmattning eller säga upp sig av ren självbevarelsedrift. Du måste vara en brinnande eldsjäl för att arbeta i skolan med så komplexa problem och helt omöjliga mål att leva upp till.

Du måste vara en brinnande eldsjäl för att arbeta i skolan med så komplexa problem och helt omöjliga mål att leva upp till.

Skolan ska arbeta hälsofrämjande. Skolan ska se till att eleverna klarar kraven på godkänd grundskola. Skolan ska arbeta med skolk. Skolan ska tillgodose barn med särskilda behov. Skolan ska ha tät kommunikation med föräldrar. Skolan ska samarbeta med socialtjänsten och polisen…och får skolan ökade resurser i takt med att kravlistan ökar och regeringen kräver att skolan ska klara av stökiga elever som inte alls mår bra? NEJ!

I stället sänktes budgeten i Malmö stad jämsides med att polisen och socialtjänsten informerar om droger och annan social problematik och orosanmälningar görs i en omfattning som är helt unikt i socialtjänstens historia. De hinner heller inte med givetvis med ofta dubbelt så många ärenden än vad en socialsekreterare egentligen ska ha på sitt arbetsbord. 

Jag pratade med en mycket erfaren och gammal fin rektor som var helt övertygad om att valrörelsen och Tidöavtalet speglas i elevernas mående. Han hade aldrig under sina 36 år som rektor någonsin upplevt dylikt kaos i grundskolan och berättade att flera rektorer delar den uppfattningen.

Jag pratade med en mycket erfaren och gammal fin rektor som var helt övertygad om att valrörelsen och Tidöavtalet speglas i elevernas mående.

Skolan speglar samhället och det är klart att får barn till sig dygnet runt att de är en tärande faktor med hot om att kastas ut ur landet vid minsta lilla felsteg, så svarar givetvis barnen med sina psykologiska försvar och ofta alltså i formen av kaos och bråk på skolan. Under loppet av en månad har vår skola haft en vattenskada som kostar miljoner att reparera efter att en eller flera elever täppt till handfat och toaletter och låtit vattnet rinna. Vi kom till jobbet på måndagen och tre klassrum förstörda och hela rektorsexpeditionen. Vi har även haft anstiftan till mordbrand då en papperskorg brann och det var bara ren tur att en städerska upptäckte branden i tid. Vår rektor har dödshotats av en elev som är 12 år. Hot och våld har lärare tvingats normalisera i en arbetsmiljö som facket ofta föreslår skyddstopp för. 

Vi kom till jobbet på måndagen och tre klassrum var förstörda samt hela rektorsexpeditionen.

Det svåraste för lärarkåren är att hela tiden lösa konflikter och sällan få fokusera på undervisningen och kravet för lärare att alltid meddela hemmet vid alla händelser och frånvaro ger även en ökad arbetsbelastning.  

Nu för tiden bedrivs nästan all undervisning via internet och lär plattformar som Class Rom och det är mer regel än undantag att majoriteten av eleverna inte har med sina datorer. Mobiler är egentligen inte tillåtna i klassrummen, men att lämna ifrån sig mobilerna kan utlösa sådana ramaskrin att det är dagsformen som avgör om vi lärare pallar ta den konflikten. Det djupt problematiska med att diskutera skolans stora problem och utmaningar i områden där de flesta barnen har utländsk härkomst är att inte falla in i en främlingsfientlig retorik. Skolan befinner sig i kris. Det råder ingen som helst tvekan om det men hur krisen ska lösas är höljt i dunkel. 

Jag blev sjukskriven efter ett stresspåslag som gav mig problem med minnet och utlösande faktor var när nionde klass rev ett helt klassrum. Vardagen som lärare är hälsovådlig men vi älskar våra elever och vill göra vårt yttersta för att följa läroplanen, men dessvärre räcker inte vår goda vilja till. Skolan i Sjöbo fick stängas och snart är det vår skolas tur. Lärarkåren som går in i väggen får inte vara lösningen för att krampaktigt hålla grundskolan vid men dessvärre är det så det ser ut idag.


Läs fler texter av Cecilia Persson

Hur många nedskärningar innan vi lärare ger upp?

– Cecilia Persson

– Cecilia Persson

– Cecilia Persson