Bloggare: Cecilia Persson,
Behandlingsassistent

De enda som kom på de sexton begravningarna var socialförvaltningen

– Cecilia Persson

Cannabisröken osade i de nedslitna korridorerna på härbärget

– Cecilia Persson