Språk: Svenska


Trots coronakommissionens rapport har inget hänt inom äldrevården

– Erling Bronsberg

Vi på Samhall blir alltid bortglömda

– Svenne

När chefen inte är på kontoret

– Filip H

– Albert