Språk: Svenska

Har ni någon gång undrat vad en fot kostar?

– Jari Söyrinki

– Mats Eriksson


Jag vägrar se mina resenärer som kunder

– Filip H

Mäktig känsla att bära fanan på 1 maj

– Hugo