Språk: Svenska

Jag känner mig alienerad även i facket

– Hugo

– Albert


Stäng av telefonen!

– Filip H