Språk: Svenska

Jag arbetar, bomberna faller

– Filip H

Har ni någon gång undrat vad en fot kostar?

– Jari Söyrinki

– Mats Eriksson


Jag vägrar se mina resenärer som kunder

– Filip H