Varför folk säger upp sig Freddy, Fordonsvårdare

Europeiska regeringar inklusive Sverige klagar över bristen på konkurrens och kvalifikationer hos arbetskraften. De lovar studier för arbetslösa för att öka sin kompetens.

Samtidigt säger massor av personer upp sig! Det är ofta personer med hög konkurrenskraft inom sin bransch, till exempel restaurangpersonal som kockar och servitörer, inom hälsosektorn som sjuksköterskor och många andra jobb inom utbildning och offentlig service.

Vad som verkligen händer är att människor lämnar ohållbara jobb.

Människor lämnar ohållbara jobb. Jobb där normal arbetstid överskridits, jobb med otrygga anställningar och kronisk stress.

Jobb som överskridit den normala arbetstiden, otrygga anställningar och en överdriven arbetsbelastning som producerar kronisk stress hos arbetarna. Arbetarna ser arbetsbördan öka och lönerna frysa.

Då börjar företag leta efter billig arbetskraft hos nyanlända utan att kräva erfarenhet eller språk. Det är tydligt att det är så man kan utnyttja människor som redan kommer med ett behov av känslomässig stabilitet och familjestabilitet. Många av dem kommer från länder i krig och från auktoritära regeringar eller dåliga regeringar som har problem med människors sexuella läggning, kön eller minoriteter.

Dubbelmoralen är uppenbar.


Läs fler texter av Freddy

Den första november är en svart dag

– Freddy

– Freddy