Samhall är en anstalt med nattpermission Svenne, Arbetare på Samhall

På vissa ställen i Samhall är det hyfsat. Men tro inte på alla Samhalls berättelser om lyckliga funktionsvarierade som fått jobb. De finns men det är de långtidsarbetslösa som är majoriteten. I verkligheten är Samhall en anstalt med ständig nattpermission.

Det är förenat med risker att skriva detta. Om en anställd på Samhall skulle skriva en enda rad under eget namn så skulle det leda till ofinansierade sovmorgnar. Alla måste skriva på ett tysthetslöfte. Samhall kan och kickar alla som kan bli ett problem för Samhalls översta hierarki. Det är arvet efter de gamla statliga institutionerna som gör Samhall till en egen sluten värld med egna regler. ”Kön in till Samhall är lång” lyder hotet mot den som berättar. Det är inte vad vi berättar utan vårt brott är att vi tagit kontakt med media.

Alla måste skriva på ett tysthetslöfte. Samhall kan och kickar alla som kan bli ett problem för Samhalls översta hierarki.

Samhall är en bra arbetsgivare för främst utländska kvinnor vars enda funktionsnedsättning är att de är dåliga i svenska språket. Det värsta av många värsta är att folk från arbetsförmedlingen ska fortsätta att få sin arbetslöshetsersättning. Samhall-lönen är något högre. Men båda måste jobba lika mycket och fort. Det är inte bara att gå och söka jobb för den Samhall-anställde som kommer från arbetsförmedlingen. Arbetsschemat först.

Hela Samhall fungerar tack vare långtidsarbetslösa anställda. Arbetet man utför är ett vanligt arbete och de med olika syndrom har oftast ingen plats i ett arbete som inte skiljer sig från andra arbetsplatser. Egentligen skulle kravet på funktionsnedsättning tas bort och samhall skulle vara avsett för långtidsarbetslösa. Dagcenter bör omformuleras och få en vidare bredd. Något slags praktisk utbildning i att leva och klara sig själv. Samhall är bra på ett sätt då det finns acceptans för folk som har hög sjukfrånvaro. Även om trakasserier med krav om förstadagsintyg förekommer. Vidare att man kan få jobba 6-timmarsdag utan försäkringskassa. Men Samhall har skärpt kravet på 8-timmarsdag.

Hela Samhall fungerar tack vare långtidsarbetslösa anställda. Arbetet man utför är ett vanligt arbete och de med olika syndrom har oftast ingen plats i ett arbete som inte skiljer sig från andra arbetsplatser.

Problemet med förstadagsintyg är att en anställd som sjukanmäler sig måste gå till vårdcentralen och betala dyrt för ett läkarintyg att den anställde verkligen är sjuk. Har inte den anställde pengar till ett sjukintyg så klassas den anställde enbart som ogiltigt frånvarande. 

Samhalls funkiskrav bör avskaffas och istället borde Samhall öppnas för arbetslösa. För de funkisvarierade bör dagcenter finnas eller förtidspension. Alla är inte skapta i huvudet för att arbeta.

Obs: Svenne vill understryka att hans namn är en pseudonym.


Läs fler texter av Svenne

Vi på Samhall blir alltid bortglömda

– Svenne

Vi på samhall får inte vara lediga på helger

– Svenne

Vi på Samhall jobbar för två och får lön för en

– Svenne