De ska gå ur facket, säger de Rodolfo, Grafiker

L och M, två av de sex kamrater som arbetar med mig i maskinen, ber H, faktorn (förmannen) att företaget ska sluta göra avdrag från deras lön för deras fackliga avgift. De ska gå ur facket säger de.

M, arbetskamrat som står vid samma maskin, till H: ”Ska ni köpa en liten maskin?”

H: ”Nej, hurså?”

M: ”Så att L och M ska jobba där eftersom vi inte arbetar med dem som inte är fackliga kamrater”.

Dagen efter säger L och M till H: ”Glöm det.”


Läs fler texter av Rodolfo

Fikarummet på flyktingboendet

– Rodolfo

Sveriges lärare, vilka är det?

– Rodolfo

– Rodolfo