Med offentliga medel får de privata ägarna sina vinster Rodolfo, Grafiker

C, arbetskamrat på en privatskola, omdöpt till det mer utopiska namnet ”friskola”:

– Jag ska till arbetsförmedlingen och rapportera mig som arbetslös, kommer om en stund!

– Vad?! Ska du sluta?!

– Nej R, det är så att de som arbetar på kommunala skolor får ”ferielön”, de som arbetar i det privata som oss får ”semesterlön”. Det skiljer två veckor!

Mellan privatskolan, omdöpt till friskola, och den kommunala skiljer två veckor som arbetsgivaren inte betalar.

Två veckor som arbetsgivaren inte betalar. Kontentan: med offentliga medel får de privata ägarna sina vinster. Och offentliga medel betalar vår ”arbetslöshet”.

Ah! Dessa listiga, påhittiga ”entreprenörer”…


Läs fler texter av Rodolfo

Fikarummet på flyktingboendet

– Rodolfo

Sveriges lärare, vilka är det?

– Rodolfo

G, sextio år och alkoholist

– Rodolfo