Din svenska är dålig, vilket språk pratar du hemma? Rodolfo, Grafiker

Lelle hittade alltid någon historia att berätta om små saker som irriterade honom.

I brist på stora.

På väg till jobbet, på väg från jobbet, på väg till affären, på väg från affären.

Lelle hittade alltid någon historia att berätta om små saker som irriterade honom. På väg till jobbet, på väg från jobbet, på väg till affären, på väg från affären.

I hans historier fanns det alltid invandrare.

Och irritation.

Lelle till mig: ”Rodolfo, din svenska är dålig, vilket språk pratar du hemma?”

 ”Spanska”

Lelle igen: ”Du måste prata svenska med dina barn. Så att de lär sig!”

”Skulle du vilja att en person som pratar dålig svenska skulle lära dina barn språket?”

Tyst.

Det finns tydligen barn

Och barn.


Läs fler texter av Rodolfo

Fikarummet på flyktingboendet

– Rodolfo

Sveriges lärare, vilka är det?

– Rodolfo

– Rodolfo