Ja, säger hon, jag vill klaga!

– Einar


Vi får repressalier när vi säger till om nedskärningar på maten

– Matilda