Bloggare: Ella,
medicinsk sekreterare


När en ny vårdcentral öppnas

– Ella