G, sextio år och alkoholist Rodolfo, Grafiker

1977

Det var en gång ett land i kris

Min första dag som städare på ett sjukhus. ”Följ G, han är erfaren.”

Det var en gång ett land i kris där en sextiåring var ”erfaren”.

G, den erfarne. Alkoholist.

Det var en gång ett land i kris

Som kunde kosta på sig att behålla G på arbetsmarknaden.

Som kunde ha råd att ge G möjligheten att behålla sin värdighet.

Det var en gång ett land i kris som kunde kosta på sig att behålla G, sextio år och alkoholist, på arbetsmarknaden.

Tillbaka till jobbet efter en dags sjukdom

– Du ska inte vara här, du skulle ringt igår senast kl. 14.00 för att anmäla dig frisk. Nu har vi skaffat en vikarie.

Det var en gång

Ett land i kris som hade råd att kalla på en vikarie.

Från första dagen.


Läs fler texter av Rodolfo

Fikarummet på flyktingboendet

– Rodolfo

Sveriges lärare, vilka är det?

– Rodolfo

– Rodolfo