Bloggare: Kajsa Ekis,

När chefen inte är på kontoret

– Filip H

Fikarummet på flyktingboendet

– Rodolfo

– Filip H

Nu har jag flugit för första gången

– Hugo

Sveriges lärare, vilka är det?

– Rodolfo