Bloggare: Henrik,
Arbetare inom LSS

Facket vågar inte ens prata om arbetstidsförkortning

– Henrik