Ingen pratar om arbetsplatsolyckor Stevan, Metallarbetare

Varför är det mer intressant att prata om kriminella gäng i fikarummet än när arbetare dör på jobbet som denna vecka som gått ? Det har kommit upp på nyheterna om arbetsolyckorna men inga heta debatter på bästa sändningstid bland våra politiker. 


Läs fler texter av Stevan

Vi pratar om insamlingar till folk i krig

– Stevan

Nattskift på midsommarafton

– Stevan

– Stevan