Det finns slavarbetare i Sverige. Jag var en av dem Vlad, VVS-montör

Jag fick tips om arbetarbloggen av min nye arbetsgivare. Jag arbetade tidigare vid Armada VVS-tjänst. De hyr ut personal till olika stora företag. Jag har arbetat för Bravida på VVS-sidan, Caverion samt en del mindre firmor.

Jag kommer från Lettland och värvades till Armada VVS-tjänst AB via ett bolag i Estland som heter Oxy HR som förser Armada med arbetskraft från Baltikum. För detta får Oxy HR 2 euro per arbetad timme av Armadas arbetade timmar.

Jag kommer från Lettland och värvades till Armada VVS-tjänst AB via ett bolag i Estland som heter Oxy HR som förser Armada med arbetskraft från Baltikum. För detta får Oxy HR 2 euro per arbetad timme av Armadas arbetade timmar.

Min lön var 150 kronor, jag hade ingen semesterersättning eller fick övertidsersättningar trots att jag jobbade mellan 10-12 timmar om dagen. Det enda Armada gav mig var 2 betalda resor hem på ett halvår på tider då båten var billig. Armada VVS-tjänst AB har en tvist i arbetsdomstolen med syndikalisternas fackförening i precis samma ärende och vad jag förstått har även syndikalisterna satt arbetsplatser för Armada VVS-tjänst i blockad under året.

Bravida, Caverion och deras kunder vet om att de betalar ut låga ersättningar men försvarar sig med att Armada VVS-tjänst är medlemmar hos installatörföretagen och därigenom har hängavtal med Byggnads. Min nya arbetsgivare förklarade för mig att en arbetsgivare inte för göra skillnad i lön på en arbetare oavsett var han kommer ifrån och gav mig adressen till arbetarbloggen för att fler skall kunna få rättvisa på sina arbetsplatser.

Anmärkningsvärt var när jag arbetade för Bravida i Eskilstuna. Bravidas platschef kommer till mig och säger: du behöver inte komma imorgon. Jag blev förvånad och frågade varför. Han svarade att facket kommer på kontroll och då måste alla Armadaarbetare vara borta den dagen.

Bravidas platschef kommer till mig och säger: du behöver inte komma imorgon. Jag blev förvånad och frågade varför. Han svarade att facket kommer på kontroll och då måste alla Armadaarbetare vara borta den dagen.

Hela kedjan är infekterad, från Armada som hyrt mig till Bravida till Bravidas egen ledning. Jag kan inte göra annat än att önska Syndikalisternas fackförening framgång i deras stämning mot Armada i arbetsdomstolen och hoppas att de borde bli svartlistade som VVS-företag. Slavhandel med människor finns i Sverige och jag var en av dem.

Med vänlig hälsning Vlad


Läs fler texter av våra andra bloggare

Jag arbetar, bomberna faller

– Filip H

Har ni någon gång undrat vad en fot kostar?

– Jari Söyrinki

– Mats Eriksson